Operativno komunikacijski centar 
Operativno komunikacijski centar – Centar veze „193“ je smješten u Savskoj cesti 1, u krugu Vatrogasne postaje Centar, gdje se zaprimaju sve dojave opasnog događaja na 5 istovremenih linija „193“, 24 sata na dan. Svi telefonski i radio razgovori se snimaju na uređaju „Eventide“. Sve vatrogasne postaje povezane su optičkim kablom, i u svakoj postaji je postavljena lokalna mreža. Telefonska centrala je Ericsson Nikola Tesla, a sve procese nadgleda server. Operativni broj „193“ je dupliciran sa 5 analognih linija, kao i mreža 220V sa ispravljačem i akumulatorima (rad do 8 sati), te agregatom za struju.
U Operativno komunikacijskom centru u službi se radi u 4 smjene, radi ukupno 23 djelatnika: 5 zapovjednika smjene, 16 operativnih dežurnih vatrogasne smjene, 1 informatičar i 1 referent za kartice vodića – rutiranje vozila.
Nakon primopredaje službe, operativni djelatnici provjeravaju se sve telefonske i radio veze, ažuriraju dnevnik službe tj. sve informacije o broju vatrogasaca,vozača i ispravnosti vozila i opreme u u svih 5 vatrogasnih postaja i sastave Dnevnik službe.


Javna Vatrogasna Postrojba Grada Zagreba ima pet vatrogasnih postaja. Smještene su tako, da je cijelo područje Grada Zagreba podijeljeno na pet područja djelovanja, kako bi vatrogasci stigli do najudaljenije točke svoga područja za maksimalno 15 min.
Pozivom na „193“, dobit ćete stručnu osobu u Centru veze, koja će vam pomoći savjetom ili će alarmirati Vama najbližu vatrogasnu postaju. Izlaskom na intervenciju, vatrogasci komuniciraju putem radio veze (UKV), koja se koordinira u Centru veze sa svih pet vatrogasnih postaja. Nakon što su od Vas primili dojavu o nesretnom događaju i saznali točnu adresu, uzimaju karticu vodiča, na kojoj je detaljno opisan najbrži put do Vaše ulice. Na kartici piše koji je to dio grada i koja postaja izlazi na tu intervenciju.


Operativni djelatnik koristi modernu tehnologiju digitalne konzole i sustava ZETRON, koja služi za prihvat 5 linija „193“, 3 linije OKC-a, Tetra sustav, 2 analogne radio veze, prikaz kamere, direktne veze sa žurnim službama (MUP, hitna, DUZS, elektra, plinara....), preslušavanje radio i telefonskih razgovora, popis svih poziva, alarmiranje postaja, izbor vozila, crveno svijetlo, nužna rasvjeta, razlas, upravljanje semaforom na Savskoj cesti, upravljanje sa geokoordinatnom kartom i adresarom i dr.


Informacijski pano JVP grada Zagreba sastoji se od 4 zidna panoa:
• Pano 1 – prikaza dolaznih poziva
• Pano 2 - informacijki alarmni pano
• Pano 3 - ( ispod panoa 1) TV prijemnik
• Pano 4 - ( ispod panoa 2) IP kamera Savska

Raspored i namjena upravljačkih i funkcijskih tipki na monitoru Glavnog prozora,  koji sadrži monitor osjetljiv na dodir i upravljan je na dodir i putem miša.


JVP Grada Zagreba GIS aplikacije i WEB GIS aplikacije te praćenje vatrogasnih vozila, uređivanja vatrogasne karte-administrator, pregled svih resursa (oprema i vozila, pozivanje), dispečerske aplikacije za izradu ruta.