Digitalna pristupačnost

 
Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ("Narodne novine", broj 17/19) Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba objavljuje Izjavu o pristupačnosti.


IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI


Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba (JVPGZ) kontinuirano poduzima mjere kako bi svoje internetske stranice učinila pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/2019) (dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu JVPGZ-e (www.vatrogasci.zagreb.hr).

 

Stupanj usklađenosti

Internetske stranice JVPGZ-e su djelomično usklađene s odredbama Zakona. U nastavku se daje obrazloženje za dio mrežne stranice koja nije usklađena s odredbama Zakona (sadržaj nije pristupačan) i/ili na koji se odnose iznimke propisane Zakonom.
 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

(a) neusklađenosti sa Zakonom

 • Na nekim stranicama ne može se programski odrediti struktura teksta i točan redoslijed čitanja, što otežava mogućnost čitanja stranica s pomoćnim tehnologijama.

 • Pojedine stranice nisu prilagođena za prikaz na uređajima s malim zaslonom kao što su mobilni telefoni.

 • Nijedna stranica nije prilagođena za navigaciju putem tipkovnice, osim pomicanja sadržaja gore-dolje.

 • Mnogi dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteka nisu potpuno pristupačni, npr. u pogledu kontrasta i upotrebe boja i strukture teksta.

 • U PDF datotekama koje su dobivene skeniranjem (npr. PDF skenirani s potpisom i pečatom) otežana je ili nedostaje mogućnost čitanja s pomoćnim tehnologijama.

 • dio linkova prikazan je s tekstom Ovdje, itd.

 • prije ispunjavanja obrazaca Zahtjeva za izdavanje potvrde o vatrogasnoj intervenciji, korisniku treba biti ponuđena uputa za ispunjavanje

 • neke PDF datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a neke od  .doc, .xls i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje.

(b) nerazmjerno opterećenje

 • Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) JVPGZ se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

(c) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

 • U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. JVPGZ kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.


Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica JVPGZ -e želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje JVPGZ -e putem e-mail adrese blazenka.divkovic@vatrogasci-zagreb.hr. Pri tome navedite sljedeće podatke:

 • vaše ime i e-mail adresu,

 • adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,

 • oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).


JVPGZ će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 14. rujna 2020., a zadnji put je preispitana 14. rujna 2020.
Za pripremu izjave JVPGZ je provela samoprocjenu prema relevantnim zahtjevima pristupačnosti iz Europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama JVPGZ -e uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje JVPGZ-e putem e-mail adrese blazenka.divkovic@vatrogasci-zagreb.hr. Pri tome navedite sljedeće podatke:

 • vaše ime i e-mail adresu,

 • adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,

 • opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.


JVPGZ će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.
 

Postupak praćenja provedbe propisa

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora JVPGZ -e na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.