Osnivanje i djelatnost JVP Grada Zagreba

Naziv i sjedište: Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, Zagreb, Savska cesta 1
Registracija: Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba je upisana u registar Trgavačkog suda u Zagrebu (MBS: 80341839)
OIB: 92366589656
Matični broj: 01509071
IBAN HR21: 23600001101227994, Zagrebačka banka
web adresa: www.vatrogasci.zagreb.hr


Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba osnovana Zaključkom o osnivanju Javne vatrogasne  postrojbe Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/2000, 7/2004 i 23/2009 - Odluka o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Zagreba).
Osnivač i vlasnik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba je Grad Zagreb.

Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba obavlja vatrogasnu djelatnost koja obuhvaća: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i ekspolzija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama.

Postrojba može, uz vatrogasnu djelatnost upisanu u sudski registar, obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju vatrogasne djelatnosti ili se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost (održavanje vozila, organizacija kulturnih i sportskih priredaba, prijevoz vode i sl.), ako se time ne ugrožava obavljanje vatrogasne djelatnosti i ako se one obavljaju u manjem opsegu.

Postrojba obavlja svoju djelatnost kao javnu službu.

Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu (MBS: 80341839).