Vatrodojava


Sukladno novom zakonu o vatrogastvu (NN 125/19) i članku 44. Zakona o vatrogastvu koji kaže da sve pravne osobe koje koriste sustav za dojavu požara, a nemaju 24-satno dežurstvo uz centralu, sustav za dojavu požara moraju povezati s nadležnom javnom vatrogasnom postrojbom ili središnjom postrojbom dobrovoljnog vatrogasnog društva čije područje odgovornosti uključuje tu pravnu osobu ili s vatrogasnim operativnim centrom vatrogasne zajednice županije ili Grada Zagreba koji uzbunjuje tu javnu vatrogasnu postrojbu ili središnju postrojbu dobrovoljnog vatrogasnog društva.
JVP Grada Zagreba posjeduje Enigma II višelinijski prijemnik alarmnih događaja sa PSTN linijskom karticom i TCP/IP linijskom karticom (ovisno o željama korisnika na sustav se povezuje ili linijski ili preko IP-a) te ABSistem DC kao programski paket za prijem i obradu alarmnih događaja sa mogućnošću grafičkog prikaza stanja zona štićenih prostora.
Usluga vatrodojave naplaćuje se mjesečno do donošenja službenog cjenika od strane Hrvatske vatrogasne zajednice, u iznosu od najmanje:
-  250,00 kuna za do 50 javljača;
-  400,00 kuna za do 100 javljača
-  550,00 kuna za do 200 javljača
-  750,00 kuna za do 500 javljača
-  850,00 kuna preko 500 javljača
Troškove povezivanja te održavanja veze s davateljem usluge snosi pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara.
Ukoliko je vatrogasna postrojba intervenirala po lažnoj dojavi, pravna osobe koja koristi sustav za dojavu požara kojim je pristigla lažna dojava snosi stvarni trošak intervencije vatrogasne postrojbe po lažnoj dojavi, a sukladno cjeniku JVP Grada Zagreba.


Za informacije obratiti se na službenu eMail adresu Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba:

eMail: jvp@vatrogasci-zagreb.hr