Vatrodojava

Člankom 44. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, broj: 125/19. i 114/22.) propisano je da sve pravne osobe koje koriste sustav za dojavu požara, a nemaju 24-satno dežurstvo uz centralu, sustav za dojavu požara moraju povezati s nadležnom javnom vatrogasnom postrojbom ili središnjom postrojbom dobrovoljnog vatrogasnog društva čije područje odgovornosti uključuje tu pravnu osobu ili s vatrogasnim operativnim centrom vatrogasne zajednice županije ili Grada Zagreba koji uzbunjuje tu javnu vatrogasnu postrojbu ili središnju postrojbu dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Vatrogasna postrojba Zagreb posjeduje Enigma II višelinijski prijemnik alarmnih događaja sa PSTN linijskom karticom i TCP/IP linijskom karticom (ovisno o željama korisnika na sustav se povezuje ili linijski ili preko IP-a) te ABSistem DC kao programski paket za prijem i obradu alarmnih događaja sa mogućnošću grafičkog prikaza stanja zona štićenih prostora.

Cijena usluge vatrodojave ovisi o broju javljača požara, a iznosi (bez poreza na dodanu vrijednost):

-  33,18 eura (250,00 kuna) do 50 javljača;
-  53,09 eura (400,00 kuna) od 51 do 100 javljača
-  73,00 eura (550,00 kuna) od 101 do 200 javljača
-  99,54 eura (750,00 kuna) od 201 do 500 javljača
-  112,81 eura (850,00 kuna) preko 500 javljača

 

Međusobni odnosi između pravne osobe i Vatrogasne postrojbe Zagreb reguliraju se ugovorom.
Troškove povezivanja te održavanja veze s davateljem usluge snosi pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara. Lažna dojava

U
koliko je vatrogasna postrojba intervenirala po lažnoj dojavi, pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara kojim je pristigla lažna dojava snosi stvarni trošak intervencije vatrogasne postrojbe po lažnoj dojavi, a u skladu s cjenikom vatrogasnih intervencija Hrvatske vatrogasne zajednice koji je propisan Naputkom Hrvatske vatrogasne zajednice (Narodne novine br. 154/22).


Za dodatne informacije obratiti se na službenu e-mail Vatrogasne postrojbe Zagreb:

e-mail: jvp@vatrogasci-zagreb.hr