Zapošljavanje

 

 • Obavijest o rezultatima natječaja za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba

  Po raspisanom natječaju za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, Zaključkom Gradonačelnika Grada Zagreba (KLASA: 214-05/19-01/8, URBROJ: 251-03-02-19-2, od 17. 9. 2019. godine), imenovan:
  - SINIŠA JEMBRIH, dipl. ing. sigurnosti, iz Zaprešića, I. Petrekovića 23

   
 • Izvadak iz Zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća, 27. 8. 2019. godine
 • Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba raspisalo je natječaj za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.
  Natječaj je objavljen u Jutarnjem listu, 4 . kolovoza 2019. godine.
  Cjelovit tekst natječaja možete pročitati ovdje