Zakoni i drugi propisi

Zakoni
 Pravilnici
 

 • Pravilnik o vatrogasnoj tehnici („Narodne novine“, br. 5/21.)

 • Program i način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama („Narodne novine“, br. 115/20.)

 • Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima („Narodne novine“, br. 110/20.)

 • Pravilnik o ustroju, opremanju, načinu pokretanja i djelovanja vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem („Narodne novine“, br. 31/11.)

 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasnih intervencija  („Narodne novine“, br. 31/11.)

 • Cjenik vatrogasnih intervencija („Narodne novine“, br. 74/21. i 156/22.)

 • Pravilnik o sadržaju osobnih podataka, svrsi prikupljanja, roku čuvanja evidencije i načinu ovlašćivanja za korištenje podataka dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice („Narodne novine“, br. 80/21.)

 • Pravilnik o psihičkim, fizičkim i zdravstvenim sposobnostima koje moraju ispunjavati izvršitelji na poslovima ovlaštene službene osobe i vatrogasci u Ministarstvu unutarnjih poslova („Narodne novine“, br. 8/93. i 88/94.)

 • Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika („Narodne novine“, br. 32/15.)

 • Pravilnik o zaštiti radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu („Narodne novine“, br. 73/21.)

 • Pravilnik o standardnim operativnim postupcima (Narodne novine“, br. 44/22.)

 • Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova („Narodne novine“, br. 46/23.)

 • Naputak Hrvatske vatrogasne zajednice KLASA: 011-02/22-03/03, URBROJ: 444-01-22-1 ("Narodne novine", br. 154/22.)

 


Planovi i programi

 • Procjena ugroženosti od požara u tehnološke eksplozije za područje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 9/19.).

 • Plan zaštite od požara Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 7/20.)Osnivački akt, statut i opći akti

Osnivački akt

 

 • Zaključak o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 3/2000.)

 • Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 7/04.) (PDF)

 • Odluka o obavljanju osnivačkih prava nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 23/09.)

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju osnivačkih prava nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Zagreba(Službeni glasnik Grada Zagreba br. 11/18.)

 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o obavljanju osnivačkih prava nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 4/21.)

 • Odluka o izmjenama i dopunama Zaključka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 4/21.)Statut
 

 • Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, 5. listopada 2021. (pogledajte OVDJE)

 • Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, 24. listopada 2023. (pogledajte OVDJE)

 • Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, pročišćeni tekst, 14. studeni 2023. (pogledajte OVDJEOpći akti
 

 • Pravilnik o radu, 20. lipnja 2023. (pogledajte OVDJE)

 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku odabira kandidata na radno mjesto vatrogasac i vatrogasac vozač, 20. studeni 2023. (pogledajte OVDJE

 • Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe, 23. lipnja 2022. (pogledajte OVDJEKolektivni ugovor
 

 • Kolektivni ugovor za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 40/22.

 • I. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba (Službeni glasnik grada Zagreba br. 03/23.

 • Polica osiguranja od nezgode, 1. siječnja 2023. (pogledajte OVDJE)Odluke

 • Odluka o imenovanju osoba za primanje i rješavanja pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika, 13. srpnja 2023. (pogledajte OVDJE) 

 • Odluka o zabrani pijenja alkohola i uzimanja drugih sredstava ovisnosti te pravilima o postupku alkotestiranja i testiranja na opojne droge i druge psihotropne tvari, 9. travnja 2020. (pogledajte OVDJE) 

 • Odluka o zaštiti nepušača od djelovanja dima, duhanskih i srodnih proizvoda, biljnih proizvoda za pušenje te para elektroničkih cigareta, 16. listopada 2023. (pogledajte OVDJE)...

-->