Povijest vatrogastva u Zagrebu

Zagreb je dobio svoju prvu vatrogasnu organizaciju vec 1869. godine. U to vrijeme su zagrebacki zidari, dimnjacari, stolari, bravari i drugi poceli pristupati u prvo Dobrovoljno vatrogasno društvo. Te godine bilo je oko 100 vatrogasnih dobrovoljaca. Društvo osnovano 1869. obavljalo je punih 40 godina odgovornu službu u obrani građana Zagreba od požara.

Već prije 121 godine postojale su na raznim važnim mjestima gradskog podrucja specijalne kontrolne stanice koje su se zvale vatrodojavne postaje. S ovih mjesta moglo se u svako doba dana i noci izvršiti dojava požara u vatrogasno spemište.

U to vrijeme zagrebacko gradsko podrucje bilo je podjeljeno na 5 unutarnjih i 5 vanjskih kotara. Ovakva podjela na vatrogasne kotare omogucila je da se oznaci lokacija dojavljenog požara pomocu posebnih urerdaja opticke signalizacije s tornja Lotoršcaka na Dvercima.
Kad se zagrebačko Dobrovoljno vatrogasno društvo 20.09.1909 preselilo u novo vatrogasno spremište na Savskoj cesti, počela se ozbiljno razmatrati mogućnost osnivanja Stalne plaćene vatrogasne straže. Svečano osnivanje profesionalne vatrogasne straže obavljeno je 1.listopada 1910.

Tog dana održana je kraca svečanost u novom spremištu na Savskoj cesti. Formirana su dva odjela. Zanimljivo je da je svaki vatrogasac obavljao permanentnu službu punih sedam dana i noći, a tek osmi dan je bio potpuno slobodan.

Profesionalana vatrogasna služba u gradu Zagrebu ima dugogodišnju tradiciju kroz koju je često mijenjala svoj naziv i službe:

  • 1910. g.  Osnovana je Stalna profesionalna vatrogasna straža, sa sjedištem u Savskoj cesti.
  • 1945. g.  Stalna profesionalna vatrogasna straža ulazi u sastav Narodne milicije kao posebno tijelo, a organ Unutrašnjih poslova postaje nadzorni organ.
  • 1954. g.  Stalna profesionalna vatrogasna straža izlazi iz sastava republičkog organa Narodne milicije  i ulazi u sastav službi Narodnog odbora grada Zagreba.
  • 1962. g.  Stalna profesionalna vatrogasna straža nastavlja rad kao samostalna ustanova, pod nazivom Vatrogasna brigada grada Zagreba. 
  • 1968. g.  Skupština grada Zagreba osnovala je Sekretarijat javne sigurnosti u koju ulazi i  Vatrogasna brigada grada Zagreba.
  • 1993. g.  Vatrogasna brigada grada Zagreba postaje vatrogasna postrojba u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova.
  • 2000. g.  Na osnovu tada važećeg zakona o vatrogastvu, Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba osniva Javnu vatrogasnu  postrojbu Grada Zagreba.

Fotogalerija

Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
Slika 5
Slika 6