Požari na otvorenom prostoru na području Grada Zagreba (OBRAZAC)

Poštovani,

na snazi je Odluka o mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru na području Grada Zagreba, koju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba u Službenom glasniku Grada Zagreba, broj 32 od 6. listopada 2023. i u kojem su propisane novčane kazne od 65,00 € do 600,00 €.

Odluku možete pogledati OVDJE


U razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna: 

Zabranjeno je spaljivanje, paljenje i loženje vatre na svim otvorenim prostorima te u razdobljima kada je na području Grada Zagreba proglašena velika i vrlo velika opasnost od požara na otvorenom prostoru.

Iznimno, u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna te u razdobljima kada je na području Grada Zagreba proglašena velika i vrlo velika opasnost od požara na otvorenom prostoru, na pisani zahtjev pravne ili fizičke osobe Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba može odobriti loženje vatre na otvorenom prostoru, uz uvjet organiziranja vatrogasnog dežurstva i poduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara.

 

Zahtjev se može predati neposredno na adresu Savska cesta 1/3, 10000 Zagreb, poštom, elektroničkom poštom ili putem Online obrasca, a podnosi se najkasnije 24 sata prije planiranog loženja vatre na otvorenom prostoru. 

 

 • Obrazac - Zahtjev za izdavanjem odobrenja za lozenje vatre na otvorenom prostoru preuzmite OVDJE ili 

 • Ispunite Online obrazac OVDJE

 


Dopušteno je

 • korištenje improviziranih roštilja na okućnicama u naseljenom području, uz uvjet da je mjesto loženja očišćeno i udaljeno od svih gorivih tvari minimalno u perimetru od 1,5 metara od ruba improviziranog roštilja te da je pripremljena odgovarajuća količina vode za gašenje ostatka loženja vatre (žar i slično) i za polijevanje pepela.

 • roštilji izrađeni u vatrootpornom kućištu, iz kojeg ne postoji mogućnost prenošenja vatre na otvoreni prostor, mogu se koristiti, uz uvjet pripreme sigurnosnog perimetra odnosno očišćenog okolnog prostora i osiguranja priručnog sredstva za gašenje vatre (voda, metlanica, lopata i slično).

 • zavarivanje, brušenje i obavljanje drugih radnji koje mogu prouzročiti iskrenje odnosno vatru na otvorenom prostoru, uz uvjet pripreme sigurnosnog perimetra odnosno očišćenog okolnog prostora i osiguranja priručnog sredstva za gašenje vatre (voda, metlanica, lopata i slično). 
Tijekom cijele godine zabranjeno je spaljivanje, paljenje i loženje vatre na otvorenim prostorima, u dolje navedenim slučajevima

 • u okolici elektroenergetskih objekata, ispod trasa elektroenergetskih vodova, uz javne ceste i željezničke pravce;

 • nedjeljom i u dane državnih blagdana;

 • predmeta od gume, plastike, kože, prerađevina od ulja, maziva, otpada na bazi kemijskih spojeva te drugih anorganskih tvari koje na bilo koji način utječu ili mogu utjecati na onečišćenje okoliša.Obavezne preventivne mjere zaštite od požara (tijekom cijele godine):

 • tvari koje se spaljuju moraju se premjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata koje bi vatra ili dim mogli ugroziti;

 • oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u krugu od najmanje tri metra;

 • ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje, potrebno je osigurati prisutnost dovoljnog broja punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara;

 • uz mjesto spaljivanja potrebno je osigurati odgovarajuću opremu i priručna sredstva potrebna za gašenje (voda, metlanica, lopata i slično), ovisno o vrsti i količini tvari koja se spaljuje;

 • spaljivanje se može obavljati samo danju i za mirna vremena, odnosno kada ne puše vjetar jačine 5 m/s ili više;

 • obavijest o namjeri spaljivanja, mjestu, vremenu i vrsti tvari koja se namjerava spaliti treba dojaviti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba telefonom na broj 193;

 • spaljivanje se može provesti samo ako nije utvrđena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje požara;

 • za spaljivanje manjih količina suhe trave, korova, raslinja, biljnog otpada i drugih gorivih tvari organskog podrijetla na površini do 100 m² ili do 1 m³ tih tvari sakupljenih na jednome mjestu, a nalaze se na otvorenom prostoru gdje objektivno ne prijeti opasnost za život i imovinu ljudi, nije potrebno dojaviti namjeru spaljivanja, ali je važno pridržavati se već navedenih mjera;

 • nužno je poštivanje odredaba važeće Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina donesene od strane nadležnog tijela Grada Zagreba;

 • osobe koje su obavljale spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati, u potpunosti pogasiti ostatke vatre i žara i tek nakon toga napustiti mjesto spaljivanja.U razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja 

U razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja pravne i fizičke osobe mogu obavljati loženje vatre na otvorenom prostoru, uz uvjet da o tome neposredno prije namjere loženja obavijeste Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Zagreba telefonom na broj 193, prilikom čega će Vam djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba dati potrebne upute (članak 9. Odluke).