Tijela postrojbe i zapovjedništvo

Tijela Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba su:

  • Vatrogasno vijeće i

  • Zapovjednik


Vatrogasno vijeće:

  1. Gordan Bosanac, predsjednik

  2. Zlatko Križanić, član

  3. Krešimir Kompesak, član

  4. Srećko Bahlen, član

  5. Željko Blažinović, članZapovjednik: Siniša Jembrih, dipl. ing.

Zamjenik zapovjednika: Ivica Lonjak, dipl. ing.


Zapovjedništvo Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba čine: 

 

FUNKCIJA

IME I PREZIME

Zapovjednik Postrojbe

Siniša Jembrih, dipl. ing.

Zamjenik zapovjednika

Ivica Lonjak, dipl. ing.

Pomoćnik zapovjednika za tehniku i taktiku

Tomislav Resman, dipl. ing.

Zamjenik vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba za dobrovoljno vatrogastvo

Drago Ruga, struč. spec. ing. sec.

Zapovjednik smjene

Domagoj Crnić, dipl. ing.

Zapovjednik smjene

Dražen Đurašin, dipl. ing.

Zapovjednik smjene

Mario Fabijanić, dipl. ing.

Zapovjednik smjene

Miroslav Merćep, dipl. ing.

Zapovjednik smjene

Igor Župančić, dipl. ing.

Zapovjednik Vatrogasne postaje Centar

Kristijan Tomašek, dipl. ing.

Zapovjednik Vatrogasne postaje Žitnjak

Tomislav Rukavec, ing.

Zapovjednik Vatrogasne postaje Jankomir

Zoran Gorički, mag. ing. sec.

Zapovjednik Vatrogasne postaje Novi Zagreb

Mario Benković, dipl. ing.

Zapovjednik Vatrogasne postaje Dubrava

Darko Brlečić, dipl. ing.