Tijela postrojbe i zapovjedništvo

Tijela Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba su:
  • vatrogasno vijeće
  • zapovjednik
Vatrogasno vijeće:
  1. Mislav Šajatović Šuba, predsjednik
  2. Zlatko Križanić, član
  3. Krešimir Kompesak, član
  4. Srećko Bahlen, član
  5. Željko Blažinović, član

Zapovjednik: Siniša Jembrih, dipl. ing.
Zamjenik zapovjednika: Ivica Lonjak, dipl. ing.


Zapovjedništvo Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba čine:


 
FUNKCIJA IME I PREZIME
Zapovjednik Postrojbe Siniša Jembrih, dipl. ing.
Zamjenik zapovjednika Ivica Lonjak, dipl. ing.
Pomoćnik zapovjednika za tehniku i taktiku Tomislav Resman, dipl. ing.
Zamjenik vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba za dobrovoljno vatrogastvo Drago Ruga, struč. spec. ing. sec.
Zapovjednici smjena Domagoj Crnić, dipl. ing.
Dražen Đurašin, dipl. ing.
Mario Fabijanić, dipl. ing.
Miroslav Merćep, dipl. ing.
Igor Župančić, dipl. ing.
Zapovjednik Vatrogasne postaje Centar Kristijan Tomašek, dipl. ing.
Zapovjednik Vatrogasne postaje Dubrava Darko Brlečić, dipl. ing.
Zapovjednik Vatrogasne postaje Jankomir Zoran Gorički, dipl. ing.
Zapovjednik Vatrogasne postaje Novi Zagreb Mario Benković, ing.
Zapovjednik Vatrogasne postaje Žitnjak Tomislav Rukavec, ing.