Intervencijska vatrogasna postrojba iz sastava JVP Grada Zagreba

Sukladno Zakonu o vatrogastvu, glavni vatrogasni zapovjednik može narediti svakoj vatrogasnoj postrojbi da sudjeluje u vatrogasnoj intervenciji na teritoriju  Republike Hrvatske s određenim brojem vatrogasaca i tehničkom opremom.

U tom smislu u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba je organizirana intervencijska postrojba koja broji oko 130 vatrogasaca koji sudjeluju u vatrogasnim intervencijama po pozivu glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Intervencijske vatrogasne postrojbe u Republici Hrvatskoj ustrojene su i djeluju temeljem Pravilnika o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njenim djelovanjem (NN 31/2011) koji je podzakonski propis Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04., 38/09., 80/2010). Temeljem navedenih pravnih propisa intervencijske vatrogasne postrojbe popunjavaju se i iz sastava javnih vatrogasnih postrojbi kao i ostaih vatrogansih postrojbi na području RH, kao dupunskih snaga. Intervencijske vatrogasne postrojbe pod zapovjedništvom su glavnog vatrogasnog zapovjednika RH.

Za potrebe popunjavanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi, intervencijska vatrogasna postrojba iz sastava JVP Grada Zagreba trenutačno broji oko 130 pripadnika i najbrojnija je od svih u RH.

Malo je poznata činjenica da su današnje državne intervencijske vatrogasne postrojbe krenule upravo iz sastava JVP Grada Zagreba. Prva razmišljanja o potrebi organiziranog oblika namjenskih snaga za gašenje požara otvorenih prostora nastala su nakon velikog požara na otoku Korčuli 1998. godine.

U današnje vrijeme Vlada RH svake godine donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Temeljem tog Programa u svakoj protupožarnoj sezoni određeni broj pripadnika intervencijske vatrogasne postrojbe u periodima od po 15 dana upućuje se na redovne dislokacije na podrućje priobalja RH. Dislokacije počinju otprilike krajem lipnja i završavaju krajem rujna. Do sada su pripadnici intervencijske vatrogasne postrojbe iz JVP Grada Zgareba bili upućivani u sjedište državne intervencijske vatrogasne postrojbe u bazu Divulje-Split.

Radi brzog djelovanja u gašenju požara prvenstveno na području Jadrana i pružanju pomoći susjednim državama u izvršavanju obveza utvrđenih međudržavnim ugovorima osnivaju se, na razini Republike Hrvatske, intervencijske vatrogasne postrojbe u sastavu kojih su i zračne snage za gašenje požara otvorenog prostora.

Određeni broj profesionalnih vatrogasaca i opreme ostao je u Ministarstvu unutarnjih poslova te su se formirane logističke baze u Šibeniku, Zadru i Dubrovniku. Logističke baze unutar kojih djeluju intervencijske vatrogasne postrojbe dodatno se popunjavaju sukladno potrebama drugim specijalističkim postrojbama i zračnim snagama za gašenje otvorenog prostora. Zadaća je brzo djelovanje na širem ugroženom području a moći će se koristiti i za druge veće nesreće i akcidente.
             

Sustavom, opremljenošću i osposobljenošću tim se postrojbama osigurava:
  • sudjelovanje  na području cijele RH kada požari ili drugi akcidenti izmaknu kontroli vatrogasnih snaga s područja jedinica lokalne samouprave odnosno više općina ili gradova;
  • vrlo kratko vrijeme podizanja tako da su mobilne na cijelom području Jadrana što im omogućava zajedničko djelovanje s protupožarnim zračnim snagama (Canadairi i helikopteri), a obučeni su za brzo desantiranje pomoću helikoptera;
  • sudjelovanje u možebitnoj pomoći susjednim državama sukladno potpisanim međudržavnim sporazumima u pogledu međusobne ispomoći prilikom velikih civilizacijskih katastrofa.

Fotogalerija

Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
Slika 5
Slika 6
Slika 7