Oglas za prijem u radni odnos - administrativni tajnik - administrativni referent, popis kandidata

 

slika iz baze
 
Poštovani/e,

Povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje na radnom mjestu administrativnog referenta i administrativnog tajnika u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba, objavljenog 16. veljače 2023. godine, utvrdilo je da je u roku za podnošenje prijava na oglas pristiglo 128 prijava.
Nakon pregleda i ocjene svih prijava i traženih dokaza, a uzimajući u obzir stupanj i vrstu stručne spreme te potrebno radno iskustvo na poslovima koji najviše odgovaraju poslovima administrativnog tajnika i administrativnog referenta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba, Povjerenstvo je utvrdilo da u daljnji razradbeni postupak idu kandidati i kandidatkinje navedeni u popisu u privitku ovoga e-maila.
Ostalim kandidatima i kandidatkinjama se zahvaljujemo na sudjelovanju na našem oglasu.


Slijedeća faza razradbenog postupka je provjera znanja rada na računalu (Word i Excel) te osnovnog poznavanja uredskog i arhivskog poslovanja.
Popis literature za provjeru znanja uredskog i arhivskog poslovanja:

  1. Uredba o uredskom poslovanju, „Narodne novine“, broj75/21
  2. Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja, „Narodne novine“, broj 132/21.
  3. Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva, „Narodne novine“, broj 105/20
  4. Opći popis gradiva s rokovima čuvanja http://arhinet.arhiv.hr/_Download/PDF/Opci_popis_gradiva_s_rokovima_cuvanja.pdf


O vremenu provjere kandidati i kandidatkinje će biti pravovremeno obaviješteni (najmanje tri dana prije).


Srdačan pozdrav,
Voditelj Povjerenstva
Ivica Lonjak, dipl. ing.

Popis kandidata koji idu u daljnji razradbeni postupak možete pogledati OVDJE.