Vježbe evakuacije i spašavanja


slika iz baze
VJEŽBE EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Obveze poslodavca i odgovornost za organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima, određene su Zakonom o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/14, 118/14, 154/14).
Obaveze u svezi sa zaštitom od požara, evakuacijom i spašavanjem podrazumijevaju poduzimanje mjera zaštite od požara i spašavanje radnika, izradu plana evakuacije i spašavanja, određivanje radnika koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima (čl. 55., st. 1. Zakona o zaštiti na radu). 

Vježba treba biti zamišljena i izvoditi se na način koji je sličan stvarnoj situaciji, što je dobar pokazatelj za postupanje u mogućim budućim intervencijama.

Ciljevi izvođenja praktične vježbe evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja su:
  • potvrditi organiziranost, opremljenost i stručnu osposobljenost članova ekipe za evakuaciju,
  • provjera komunikacija, mogućnosti pristupa i raspoloživost opreme i sredstava za gašenje požara i pružanje prve pomoći,
  • praktična obuka zaposlenika i ostalih osoba u objektu o načinu postupanja u slučaju hitne evakuacije objekta,
  • upoznavanja sa situacijom na terenu te utvrđivanje načina rada i postupanja vatrogasne postrojbe.
Javite nam se za pomoć u planiranju i provođenju praktičnih vježbi evakuacije i spašavanja, koje se, na osnovi plana evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja, moraju provoditi najmanje jedanput u dvije godine.

Kontakt:
Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, Savska cesta 1/3, Zagreb
w: www.vatrogasci.zagreb.hr
e: jvp@vatrogasci-zagreb.hr
t: 01/4896-100
t: 193