Oglas za zapošljavanje četiri spremačice


slika iz baze
 
1. 7. 2022.

Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba utvrdilo je prijedlog za sklapanje ugovora o radu za zasnivanje radnog odnosa za četiri spremačice, sa slijedećim kandidatkinjama:
  1. Kristina Nujić
  2. Kristina Svibovec
  3. Ivana Hukman  i
  4. Đurđica Lipovčić
Konačna odluka o odabiru kandidatkinja će se donijeti nakon utvrđivanja opće zdravstvene sposobnosti.