Tjedan 11.-17.01.2021

 Tablica prijave DVD-a za dislokacije u Petrinji i Zagrebu od 11.01.-17.01.2021

1 DVD ADAMOVEC Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:           DA  
Broj ljudi:           5  
2 DVD BELOVAR Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
3 DVD BIJENIK Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:           DA  
Broj ljudi:           2  
Mogućnost Petrinja:             DA
Broj ljudi:             2
4 DVD BLAGUŠA Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
5 DVD BLATO Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:         DA    
Broj ljudi:         2    
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
6 DVD BOTINEC Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:   DA   DA DA DA DA
Broj ljudi:   3   2 2 2 2
Mogućnost Petrinja:     DA        
Broj ljudi:     3        
7 DVD BRANOVEC Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:             DA
Broj ljudi:             4
8 DVD BREZOVICA Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
9 DVD BUKOVAC Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
10 DVD BUZIN Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:           DA DA
Broj ljudi:           3 3
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
11 DVD CERJE Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
12 DVD ČRNOMEREC Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:     DA DA DA DA DA
Broj ljudi:     2 2 2 3 3
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
13 DVD ČUČERJE Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
14 DVD DANKOVEC Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
15 DVD DRAGONOŽEC Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
16 DVD DUBRAVA Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb: DA DA  DA DA DA DA DA
Broj ljudi: 4 4 4 4 4 7 7
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
17 DVD GLAVNIČICA Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
18 DVD GRAČANI Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb: DA         DA DA
Broj ljudi: 4         3 3
Mogućnost Petrinja:   DA   DA      
Broj ljudi:   3   2      
19 DVD GRANEŠINA Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb: DA   DA     DA DA
Broj ljudi: 2   3     6 6
Mogućnost Petrinja:       DA      
Broj ljudi:       3      
20 DVD GRANEŠINSKI NOVAKI Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb: DA DA DA DA DA DA DA
Broj ljudi: 3 3 3 3 3 3 3
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
21 DVD HORVATI Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:       DA      
Broj ljudi:       3      
Mogućnost Petrinja:         DA    
Broj ljudi:         3    
22 DVD HRAŠĆE Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:   DA   DA DA DA DA
Broj ljudi:   3   3 3 3 3
Mogućnost Petrinja: DA            
Broj ljudi: 3            
23 DVD HRELIĆ Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
24 DVD IVANJA REKA Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:         DA DA DA
Broj ljudi:         3 3 3
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
25 DVD JAKUŠEVEC Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
26 DVD JARUN Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb: DA DA DA DA DA DA DA
Broj ljudi: 3 3 2 2 2 3 3
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
27 DVD KAŠINA Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
28 DVD KAŠINA GORNJA Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
29 DVD KOBILJAK Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:           DA DA
Broj ljudi:           6 6
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
30 DVD KUČILOVINA Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb: DA DA DA DA DA DA DA
Broj ljudi: 4 4 3 3 3 5 5
Mogućnost Petrinja:     DA   DA    
Broj ljudi:     5   4    
31 DVD KUPINEČKI KRALJEVEC Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb: DA DA DA DA DA DA DA
Broj ljudi: 4 4 4 4 4 4 4
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
32 DVD KUSTOŠIJA Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:   DA DA   DA DA DA
Broj ljudi:   2 2   2 6 6
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
33 DVD LIPNICA Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
34 DVD LUŽAN Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
35 DVD MAKSIMIR Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:   DA DA DA DA DA  
Broj ljudi:   3 2 2 2 4  
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
36 DVD MALA MLAKA Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
37 DVD MORAVČE Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
38 DVD ODRA Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
39 DVD ODRANSKI OBREŽ Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb: DA DA DA DA DA DA DA
Broj ljudi: 3 3 3 3 3 3 3
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
40 DVD PLANINA DONJA Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
41 DVD PLANINA GORNJA Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
42 DVD PREČKO Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:   DA DA DA      
Broj ljudi:   3 4 5      
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
43 DVD RESNIK ZAGREB Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:   DA   DA   DA DA
Broj ljudi:   2   3   3 3
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
44 DVD SESVETE Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb: DA   DA        
Broj ljudi: 3   3        
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
45 DVD SESVETSKA SELNICA Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb: DA DA DA DA DA DA DA
Broj ljudi: 4 5 5 5 5 5 5
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
46 DVD SESVETSKI KRALJEVEC Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:   DA DA DA   DA DA
Broj ljudi:   4 3 3   4 5
Mogućnost Petrinja: DA       DA    
Broj ljudi: 4       3    
47 DVD SVETA KLARA Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:     DA DA   DA DA
Broj ljudi:     3 3   3 3
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
48 DVD ŠAŠINOVEC Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
49 DVD ŠESTINE Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb: DA DA DA DA DA DA  
Broj ljudi: 5 5 5 5 5 5  
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
50 DVD TREŠNJEVKA Napomena:ili Zagreb ili Petrinja Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb: DA   DA DA DA   DA
Broj ljudi: 4   3 4 4   4
Mogućnost Petrinja:   DA       DA  
Broj ljudi:   4       5  
51 DVD TRNJE Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:           DA  
Broj ljudi:           5  
Mogućnost Petrinja:             DA
Broj ljudi:             5
52 DVD TRPUCI Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
53 DVD VIDOVEC Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:   DA   DA DA DA DA
Broj ljudi:   2   2 2 2 2
Mogućnost Petrinja: DA   DA        
Broj ljudi: 3   3        
54 DVD VRAPČE Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb: DA DA DA   DA DA DA
Broj ljudi: 4 4 5   4 8 8
Mogućnost Petrinja:   DA   DA      
Broj ljudi:   4   5      
55 DVD VUGROVEC Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
56 DVD ZAGREB Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
57 DVD ZAPAD Datum: 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01.
Mogućnost Zagreb: DA DA DA DA DA DA DA
Broj ljudi: 2 2 2 2 2 2 2
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
...