Tjedan 18.-24.01.2021

Tablica prijave DVD-a za dislokacije u Petrinji i Zagrebu od 18.01.-24.01.2021

NAPOMENA:
18.-24.01. planirane su aktivnosti samo za intervencije na području Grada Zagreba

U nastavku su samo prijave prema dnevnim mogućnostima.
Timovi po postajama slažu se svakodnevno za slijedeći dan i prema tome šaljemo poruke DVD-ima za potvrdu i mogućnost sudjelovanja za slijedeći dan. 

1 DVD ADAMOVEC Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
2 DVD BELOVAR Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
3 DVD BIJENIK Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
4 DVD BLAGUŠA Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
5 DVD BLATO Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
6 DVD BOTINEC Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:     DA       DA
Broj ljudi:     3       2
Mogućnost Petrinja:           DA  
Broj ljudi:           5  
7 DVD BRANOVEC Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
8 DVD BREZOVICA Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
9 DVD BUKOVAC Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
10 DVD BUZIN Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:           DA DA
Broj ljudi:           3 3
11 DVD CERJE Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
12 DVD ČRNOMEREC Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:   DA DA   DA DA DA
Broj ljudi:   2 2   2 3 3
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
13 DVD ČUČERJE Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
14 DVD DANKOVEC Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
15 DVD DRAGONOŽEC Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
16 DVD DUBRAVA Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb: DA DA DA DA DA DA DA
Broj ljudi: 3 3 3 3 3 3 3
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
17 DVD GLAVNIČICA Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
18 DVD GRAČANI Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:       DA DA DA DA
Broj ljudi:       3 3 3 3
Mogućnost Petrinja:   DA DA        
Broj ljudi:   3 3        
19 DVD GRANEŠINA Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
20 DVD GRANEŠINSKI NOVAKI Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb: DA DA DA DA DA DA DA
Broj ljudi: 3 3 3 3 3 3 3
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
21 DVD HORVATI Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:           DA  
Broj ljudi:           3 3
22 DVD HRAŠĆE Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:             DA
Broj ljudi:             3
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
23 DVD HRELIĆ Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
24 DVD IVANJA REKA Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:           DA DA
Broj ljudi:           5 5
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
25 DVD JAKUŠEVEC Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:   DA       DA  
Broj ljudi:   3       3  
26 DVD JARUN Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb: DA DA DA DA DA DA DA
Broj ljudi: 3 3 3 2 2 4 4
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
27 DVD KAŠINA Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:           DA  
Broj ljudi:           3  
28 DVD KAŠINA GORNJA Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
29 DVD KOBILJAK  Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:           DA DA
Broj ljudi:           3 3
30 DVD KUČILOVINA Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb: DA DA DA DA DA DA DA
Broj ljudi: 3 3 3 3 3 5 5
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
31 DVD KUPINEČKI KRALJEVEC Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:     DA        
Broj ljudi:     3        
Mogućnost Petrinja: DA       DA    
Broj ljudi: 6       6    
32 DVD KUSTOŠIJA Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:   DA DA DA DA DA DA
Broj ljudi:   2 2        
Mogućnost Petrinja:           DA DA
Broj ljudi:           4 4
33 DVD LIPNICA Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
34 DVD LUŽAN Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
35 DVD MAKSIMIR Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
36 DVD MALA MLAKA Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja: DA       DA DA  
Broj ljudi: 3       3 3  
37 DVD MORAVČE Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
38 DVD ODRA Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
39 DVD ODRANSKI OBREŽ Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb: DA DA DA   DA    
Broj ljudi: 3 3 3   3    
Mogućnost Petrinja:           DA DA
Broj ljudi:           4 4
40 DVD PLANINA DONJA Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb: DA            
Broj ljudi: 2            
Mogućnost Petrinja:       DA      
Broj ljudi:       3      
41 DVD PLANINA GORNJA Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
42 DVD PREČKO Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb: DA DA DA        
Broj ljudi: 3 3 3        
Mogućnost Petrinja:       DA      
Broj ljudi:       3      
43 DVD RESNIK ZAGREB Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
44 DVD SESVETE Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb: DA            
Broj ljudi: 2            
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
45 DVD SESVETSKA SELNICA Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb: DA DA DA        
Broj ljudi: 5 5 5        
Mogućnost Petrinja:       DA DA DA  
Broj ljudi:       5 5 5  
46 DVD SESVETSKI KRALJEVEC
(u slučaju da nema dovoljno ekipa)
Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb: DA DA DA da   da da
Broj ljudi: 3 3 3 3   3 3
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
47 DVD SVETA KLARA Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja: DA         DA DA
Broj ljudi: 1         2 2
48 DVD ŠAŠINOVEC Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:           DA  
Broj ljudi:           6  
49 DVD ŠESTINE Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:         DA    
Broj ljudi:         3    
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
50 DVD TREŠNJEVKA Napomena:ili Zagreb ili Petrinja Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb: DA     DA DA DA DA
Broj ljudi: 3     2 2 3 3
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
51 DVD TRNJE Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
52 DVD TRPUCI Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
53 DVD VIDOVEC Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:   DA DA DA DA DA DA
Broj ljudi:   2 2 2 2 2 2
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
54 DVD VRAPČE Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb: DA DA DA DA DA DA DA
Broj ljudi: 4 3 3 3 4 4 4
Mogućnost Petrinja: DA       DA DA DA
Broj ljudi: 3       3 3 3
55 DVD VUGROVEC Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:         DA DA DA
Broj ljudi:         3 3 3
56 DVD ZAGREB Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:              
Broj ljudi:              
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
57 DVD ZAPAD Datum: 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01.
Mogućnost Zagreb:     DA DA DA DA DA
Broj ljudi:     2 2 2 2 2
Mogućnost Petrinja:              
Broj ljudi:              
...