Poduzimanje aktivnosti za hitnim uklanjanjem opasnih elemenata na zgradama

 

slika iz baze
Za sve prijave koje se odnose na oštećenja objekata uzrokovana potresom potrebno je kontaktirati upravitelja zgrade sukladno uputi Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske.

Statičari i građevinci moraju pregledati i sanirati Vaš objekt, Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba nema ovlasti za statičke i graditeljske radove. Pomažemo gdje možemo ali trenutno je preko 30 000 prijavljeni građevinskih šteta na objektima. 

Dopis Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske za Poduzimanje aktivnosti za hitnim uklanjanjem opasnih elemenata na zgradama je na poveznici https://tinyurl.com/sjkq97h