Prijave oštećenja za koje je potrebna hitna intervencija vatrogasaca!

 

slika iz baze

Molimo vas da nam prijavljujete samo one objekte na kojima je zbog vrste oštećenja potrebna "HITNA VATROGASNA INTERVENCIJA"! Obzirom na veliki broj oštećenih objekata i preko 30 000 prijava molimo vas za pomoć. Prijavite online s fotografijama da nam olakšate eventualni posao.

Za sve OSTALE eventualne prijave koje se odnose na oštečenja objekata uzrokovana potresom za koje su (prema dostavljenim slikama i podacima) potrebni građevinski radovi, popravci objekata, skidanje cigli, crijepova i popravak krovova i slično potrebno je POZVATI građevinsku tvrtku ili upravitelja zgrade, jer to spada u domenu građevinske struke i takve prijave ne možemo uzimati u obzir kao hitne vatrogasne intervencije!

Online obrazac na poveznici https://tinyurl.com/udb7wt4.