Radni dan vatrogasca

Da bi profesionalni vatrogasac bio spreman izvršiti svaku zadaću koja se pred njega postavi, mora osim strukovnog znanja biti i u dobroj kondiciji tj. mora biti spreman izdržati različite psiho – fizičke napore koji se od njega očekuju. U svrhu toga rade se razne fizičke pripreme i vježbe. Vatrogascima su na raspolaganju: teretana, prostorija za stolni tenis, odbojkaško igralište i malonogometno igralište. Radni dan vatrogasca započinje jutarnjim pregledom vozila koji traje od 07 - 08 h. 


Nakon toga od 08 – 09 h. slijede kondicijske vježbe i pripreme za radni dan. Vježbe se sastoje od jutarnje tjelovježbe tj. razgibavanja u ljetnim mjesecima vani ispred postaje, a u zimskim mjesecima u teretani i prostoriji za stolni tenis. 
Od 09 - 09.30 h je vrijeme rezervirano za topli obrok.
Od 09.30 – 14 h,  rad sa opremom, vježbe i uvježbavanja za moguće intervencije da bi se što bolje, efikasnije i u što kraćem roku sa minimalnim posljedicama i štetom izvršili zadaci.

Od 14 – 16 h je vrijeme za odmor i rekreaciju koje djelatnici provode većinom baveći se sportom i rekreacijom.

Nakon popodnevnog odmora slijede ponovno vježbe i uvježbavanja od 16 – 18 h. Nakon toga od 18 – 19 h dolazi vrijeme za čišćenje vozila i priprema za primopredaju službe smjeni koja dolazi na zamjenu u noćni rad.

Smjena koja krene s noćnim radom ima slijedeći raspored: od 19 – 20 h. pregled vozila i opreme, a od 20 – 21.40 uvježbavanje kao i dnevna smjena.
Od 21.40 – 22 h je čišćenje opreme i vozila. Od 22 – 06 sati je slobodno vrijeme, a od 06 – 07 je priprema za primopredaju službe idućoj smjeni koja dolazi na posao. Plan rada smjene nije uvijek isti, ovisno o dnevnoj zapovjedi zapovjednika postaje i plana nastave za tekući mjesec.

link to excel file

PDF_04012021


PDF_11.-17.01.2021