Protupožarna zaštita Medvednice

Na području Grada Zagreba, na kojem vatrogasnu djelatnost obavlja Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, nalazi se i dio područja Medvednice.
Medvednica je planina u neposrednoj blizini sjevernog dijela Zagreba.

Pruža se u smjeru jugozapad – sjeveroistok u duljini od 42 km s površinom oko 240 km2.

Proteže se na području triju županija: Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije.

Šumarija Zagreb gospodari na dijelu Medvednice koje pripada području Grada Zagreba, sa šumskim zemljištem ukupne površine od 4728,9 ha. To je područje podijeljeno na dvije gospodarske jedinice Sljeme-Medvedgradske šume i Markuševačka gora.
Šumsko zemljište se, s obzirom na stupanj ugroženosti od požara, dijeli na četiri stupnja. Na gore navedenom dijelu Medvednice 1930 ha šumskog zemljišta pripada u treći, a 2798,9 ha u četvrti stupanj ugroženosti.Cijeli jugozapadni dio Medvednice (Zagrebačka gora) je 1981. godine proglašen parkom prirode. Parkom upravlja Javna ustanova "Park prirode Medvednica" čiji djelatnici osim svakodnevnog obilaska terena, u vrijeme vikenda, blagdana i u mjesecima povećane opasnosti od požara, obavljaju dežurne ophodnje i nadzor u suradnji s djelatnicima Šumarije.  Na Medvednici prevladava šuma hrasta, bukve i jele. Sjeverne padine su strme, a južne su jače razvedenije. U podnožju je nadmorska visina 100 m, a vrh Sljeme je na 1033 m nadmorske visine.
Na čitavom području Medvednice nalazi se ukupno 67 planinarskih putova i  15 biciklističkih staza. Na dijelu Medvednice koji pripada području Grada Zagreba nalaze se asfaltirane ceste u dužini oko 43 km, makadamske ceste u dužini oko 72 km, 4 skijaške staze sa žičarama, 40 objekata, 2 napuštena rudnika, špilje i stijene, izvori, potoci, ponori i slapovi. Hidrantska mreža koja se uglavnom nalazi u vršnoj zoni, gdje je smještena većina objekta, ima ukupno 58 hidranta.

Zbog gore navedenih elemenata i zbog očuvane prirodne ljepote višegodišnje šume koja se nalazi u neposrednoj blizini Zagreba, Medvednica je značajno turističko područje milijunskog grada i njegove okolice. Najviše posjetitelja ima u vršnoj zoni u danima vikenda i blagdana.
Najznačajniji sportsko-turistički događaj je svjetsko skijaško natjecanje.
         

U protupožarnoj zaštiti Medvednice, osim Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba sudjeluju i Dobrovoljna vatrogasna društva, Javna ustanova Park prirode Medvednica i Šumarija zagreb. Suradnja svih službi ja na zavidnoj razini.
Kod većih požara, nakon brzog izlaska profesionalnih vatrogasaca, dolaze dobrovoljni vatrogasci čija je glavna karakteristika masovnost i posjedovanje većeg broja specijaliziranih vozila za kretanje kroz šumska područja. Djelatnici Parka prirode Medvednica sa svojim izvrsnim poznavanjem terena pomažu nam odabrati optimalne šumske ceste koje nas vode neposredno do mjesta požara. Šumarija Zagreb sa svojom mehanizacijom i opremom pomaže kod izrade protupožarnih prosjeka, prevozi vodu i opremu i vrši sanaciju požarišta.

Pregled požara na području Medvednice koje pripada Gradu Zagrebu:


Godina Br. intervencija
2005 8
2006 16
2007 10
2008 9
2009 8
2010 2
2011 9
2012 1
2013 0
2014 0
2015 0