Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16. - u nastavku teksta: Zakon) Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, kao javni naručitelj u smislu članka 6. Zakona, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s niže navedenim gospodarskim subjektima u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podugovaratelja:

1. POLJO PROM, d.o.o. za usluge, Zagreb, Hrašće Turopoljsko, Križanići 27
2. MI ŠA, obrt za prijevoz i druge usluge, 10000 Zagreb, Fallerovo šetalište 35