Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16 i 114/22 - u nastavku teksta: Zakon) Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, kao javni naručitelj u smislu članka 6. Zakona, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s niže navedenim gospodarskim subjektima u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podugovaratelja:

  1. POLJO PROM, d.o.o. za usluge, 10020 Zagreb, Hrašće Turopoljsko, Križanići 27
  2. KABINET, obrt za savjetovanje, 10000 Zagreb, Bolnička cesta 34 c