Javnost rada

 
Obavijest o mogućnosti neposrednog uvida javnosti u rad Vatrogasnog vijeća

  • Sjednice Vatrogasnog vijeća su javne.
  • Sjednici može prisustvovati do pet osoba.
  • Zahtjev za praćenje rada sjednice može se podnijeti najkasnije 2 sata prije početka sjednice, radi osiguravanja tehničkih uvjeta.
  • Zahtjev se podnosi na telefon: 01/4896195 ili na e-mail: ana.kralj@vatrogasci-zagreb.hr